دسته

NFT

جابه‌جایی کامیونیتی!

«والتز»، بازارساز خودکار مبادله نرخ بهره، پس از هک‌شدن دیسکورد کامیونیتی‌اش را به درون زنجیره خود منتقل کرد.